Swoją działalnością pragniemy oddać hołd spuściźnie kulturowej, zarówno materialnej, jak i niematerialnej, a także badać złożony fenomen zjawisk jakimi są kultura, tradycja, czy twórczość. Celem nadrzędnym, który stanowi oś działań fundacji, jest prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, prozdrowotnej, prospołecznej oraz proekologicznej. Naszą misją jest podejmowanie działań wspierających rozwój kultury, sztuki, turystyki, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także ochronę zdrowia i środowiska.

Muzykofilia

MUZYKOFILIA to projekt z którego jesteśmy szczególnie dumni.

Festiwal Muzykofilia. Edycja II: natura dźwięku zorganizowany w maju 2018 r. w toruńskim Dworze Artusa odbywał się pod prestiżowym patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 w Polsce. Uznano, iż nasz festiwal wpisał się w ideały, zasady i wartości proklamowane przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, polegające na promowaniu różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego,a także popularyzowanie kultury jako katalizatora kreatywności.

Na zaproszenie 28. Targów AGRA oraz Zespołu Szkół Nr 3 im. B.Chełmickiego w Rypinie nasza fundacja przeprowadziła otwarte warsztaty animacyjne i piernikarskie. Przy udziale wielu wolontariuszy - uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Rypinie zaprezentowaliśmy tradycyjny warsztat piernikarski, a nasz korzenny pawilon odwiedziło kilkaset osób.

28. Targi Agra
28. Targi Agra
28. Targi Agra
28. Targi Agra
28. Targi Agra
28. Targi Agra
28. Targi Agra