Swoją działalnością pragniemy oddać hołd spuściźnie kulturowej, zarówno materialnej, jak i niematerialnej, a także badać złożony fenomen zjawisk jakimi są kultura, tradycja, czy twórczość. Celem nadrzędnym, który stanowi oś działań fundacji, jest prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, prozdrowotnej, prospołecznej oraz proekologicznej. Naszą misją jest podejmowanie działań wspierających rozwój kultury, sztuki, turystyki, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także ochronę zdrowia i środowiska.

Muzykofilia

MUZYKOFILIA to projekt z którego jesteśmy szczególnie dumni.

Festiwal Muzykofilia. Edycja II: natura dźwięku zorganizowany w maju 2018 r. w toruńskim Dworze Artusa odbywał się pod prestiżowym patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 w Polsce. Uznano, iż nasz festiwal wpisał się w ideały, zasady i wartości proklamowane przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, polegające na promowaniu różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego,a także popularyzowanie kultury jako katalizatora kreatywności.

Projekt "Jesienny Zawrót Głowy - pracownia dla dzieci i rodziców” to edukacyjno-rozwojowa inicjatywa toruńskich organizacji pozarządowych na rzecz wspierania rodziny, powołana z inicjatywy Pani Hanny Brzuszewicz z Toruńskiego Stowarzyszenie Aktywności Społecznej we współpracy z Fundacją Korzenie Kultury oraz Fundacją Watra. Ten filantropijny, w całości nieodpłatny projekt realizowany w terminie 16.08.2018-31.12.2018 r. w Toruniu, powstał na rzecz aktywizacji mieszkańców Torunia oraz powiatu toruńskiego, a jego unikalny koncept objął m.in.: połączenie potencjału lokalnych organizacji pozarządowych i jednostek biznesu, współpracę świata nauki oraz kultury, pracę na rzecz dzieci i ich rodziców, rozwój umiejętności wychowawczych, integrację społeczności lokalnych, a także działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Spotkanie nr 1: warsztaty piernikarskie

Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy(2)
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy(1)
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy(1)
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy(1)

Spotkanie nr 2: warsztaty stolarskie

Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy

Spotkanie nr 3: warsztaty filcowania

Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy

Spotkanie nr 4: warsztaty piernikarskie

Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy

Spotkanie nr 5: warsztaty plastyczne

Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy

Spotkanie nr 6: warsztaty lukrowania pierników

Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy(1)
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy