Swoją działalnością pragniemy oddać hołd spuściźnie kulturowej, zarówno materialnej, jak i niematerialnej, a także badać złożony fenomen zjawisk jakimi są kultura, tradycja, czy twórczość. Celem nadrzędnym, który stanowi oś działań fundacji, jest prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, prozdrowotnej, prospołecznej oraz proekologicznej. Naszą misją jest podejmowanie działań wspierających rozwój kultury, sztuki, turystyki, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także ochronę zdrowia i środowiska.

Muzykofilia

MUZYKOFILIA to projekt z którego jesteśmy szczególnie dumni.

Festiwal Muzykofilia. Edycja II: natura dźwięku zorganizowany w maju 2018 r. w toruńskim Dworze Artusa odbywał się pod prestiżowym patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 w Polsce. Uznano, iż nasz festiwal wpisał się w ideały, zasady i wartości proklamowane przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, polegające na promowaniu różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego,a także popularyzowanie kultury jako katalizatora kreatywności.

Nazwa "Muzykofilia" zaczerpnięta jest z tytułu książki wybitnego angielskiego lekarza neurologa - Oliviera Sachsa, którego literatura badawcza jest wysoko ceniona przez krytykę, także w Polsce. Poprzez termin Muzykofilia rozumiemy apoteozę wszystkich fenomenów muzycznych/dźwiękowych oraz doniosłość muzyki w oddziaływaniu na mózg ludzki. Festiwal Muzykofilia. Edycja II: natura dźwięku odbył się w dniach 25.05.2018 i 26.05.2018 w toruńskim Centrum Kultury Dwór Artusa oraz w Centrum Sztuki Współczesnej “Znaki Czasu” w Toruniu. Dyrektorem artystycznym był Rafał Iwański, organizatorem Fundacja Korzenie Kultury. Festiwal współfinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń i Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 w Polsce.

Koncerty zaprezentowane w ramach festiwalu były materializacją konkretnej koncepcji artystycznej, eksplorującej na różny sposób współczesną muzykę instrumentalną oraz instrumenty akustyczne. Osią festiwalu była postać nestora polskiej awangardy, wybitnego tubisty - Zdzisława Piernika. Prócz Mistrza Piernika, swoją eksperymentalną twórczość zaprezentowali wybitni polscy instrumentaliści: Sławek Janicki (kontrabas), Wojciech Jachna (trąbka), Rafał Gorzycki (perkusja) oraz duet HATI (instrumenty perkusyjne). Drugiego dnia festiwalu odbył się Wykład Mistrzowski Zdzisława Piernika w Czytelni imienia Sömmeringów w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu. Prelekcja składała się z kilku części i była m.in. opowieścią o edukacji muzycznej na Kujawach, w Toruniu i Warszawie, anegdotą o podróżach muzycznych po świecie i współpracy z wybitnymi kompozytorami i muzykami, prezentacją możliwości tuby tradycyjnej i preparowanej (technika frullato, flażolety, glissanda, wielodźwięki i tzw. dźwięki czyszczące), sztuką recytacji fragmentów wierszy m.in. Zdzisława Herberta, Wisławy Szymborskiej i Adama Mickiewicza.


Muzykofilia II
Muzykofilia II(9)
Muzykofilia II
Muzykofilia II
Muzykofilia II
Muzykofilia II
Muzykofilia II
Muzykofilia II
Muzykofilia II
Muzykofilia II
Muzykofilia II
Muzykofilia II