Swoją działalnością pragniemy oddać hołd spuściźnie kulturowej, zarówno materialnej, jak i niematerialnej, a także badać złożony fenomen zjawisk jakimi są kultura, tradycja, czy twórczość. Celem nadrzędnym, który stanowi oś działań fundacji, jest prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, prozdrowotnej, prospołecznej oraz proekologicznej. Naszą misją jest podejmowanie działań wspierających rozwój kultury, sztuki, turystyki, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także ochronę zdrowia i środowiska.

Muzykofilia

MUZYKOFILIA to projekt z którego jesteśmy szczególnie dumni.

Festiwal Muzykofilia. Edycja II: natura dźwięku zorganizowany w maju 2018 r. w toruńskim Dworze Artusa odbywał się pod prestiżowym patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 w Polsce. Uznano, iż nasz festiwal wpisał się w ideały, zasady i wartości proklamowane przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, polegające na promowaniu różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego,a także popularyzowanie kultury jako katalizatora kreatywności.

"Piernikowy Dom Dziecka" to pierwszy projekt społeczno-kulturalny w historii naszej fundacji. Grant na jego realizację otrzymaliśmy w ramach prestiżowego, ogólnopolskiego konkursu "Tu mieszkam, tu zmieniam" Anno Domini 2017, organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. (obecnie Fundacja Santander). Nagroda dofinansowania pozwoliła w pełni zrealizować główny cel projektu - popularyzację liczącego niemal 700 lat - toruńskiego dziedzictwa piernikarskiego pośród wszystkich wychowanków, wychowawców oraz opiekunów z Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las" w Toruniu.

Dzięki donacji Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. udało się zorganizować spotkania szczególne, posiadające nie tylko walory edukacyjne, ale nade wszystko spotkania pełne ciepła, przedświątecznej radości i wzajemnej bliskości, których szczególnie potrzebują dzieci z Domu Dziecka. Nasze piernikowe warsztaty odbyły się w trzech oddziałach należących do toruńskiego Domu Dziecka: w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 przy ul. Sienkiewicza 12, w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 przy ul. Św. Józefa 107 oraz w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej nr 4 przy ul. Donimirskiego 4.


Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka(1)
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka(1)
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka(1)
Tu mieszkam, tu zmieniam