Swoją działalnością pragniemy oddać hołd spuściźnie kulturowej, zarówno materialnej, jak i niematerialnej, a także badać złożony fenomen zjawisk jakimi są kultura, tradycja, czy twórczość. Celem nadrzędnym, który stanowi oś działań fundacji, jest prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, prozdrowotnej, prospołecznej oraz proekologicznej. Naszą misją jest podejmowanie działań wspierających rozwój kultury, sztuki, turystyki, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także ochronę zdrowia i środowiska.

Muzykofilia

MUZYKOFILIA to projekt z którego jesteśmy szczególnie dumni.

Festiwal Muzykofilia. Edycja II: natura dźwięku zorganizowany w maju 2018 r. w toruńskim Dworze Artusa odbywał się pod prestiżowym patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 w Polsce. Uznano, iż nasz festiwal wpisał się w ideały, zasady i wartości proklamowane przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, polegające na promowaniu różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego,a także popularyzowanie kultury jako katalizatora kreatywności.

"Pierniki z Duszą” to projekt zrealizowany w listopadzie 2018 r. w partnerstwie z Fundacją Lotto dla Podopiecznych Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych w Toruniu. Przeprowadzone w ramach zadania warsztaty piernikarskie wykorzystały kojący wpływ pracy z surową masą piernikową, naturalnymi przyprawami korzennymi oraz były swoistą formą terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. W projekcie "Pierniki z Duszą" wykorzystaliśmy elementy Niedyrektywnej Terapii Zabawowej, sensoplastyki, ergoterapii oraz muzykoterapii. Za swój nadrzędny cel zadanie postawiło sobie: zapobieganie izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych, wspieranie wizerunku niepełnosprawnych jako osób czynnych w sferze kultury oraz budowanie atmosfery akceptacji własnych słabości i niedomagań.


Pierniki z Duszą
Pierniki z Duszą
Pierniki z Duszą
Pierniki z Duszą
Pierniki z Duszą
Pierniki z Duszą
Pierniki z Duszą
Pierniki z Duszą
Pierniki z Duszą
Pierniki z Duszą
Pierniki z Duszą
Pierniki z Duszą
Pierniki z Duszą
Pierniki z Duszą

Na zaproszenie 28. Targów AGRA oraz Zespołu Szkół Nr 3 im. B.Chełmickiego w Rypinie nasza fundacja przeprowadziła otwarte warsztaty animacyjne i piernikarskie. Przy udziale wielu wolontariuszy - uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Rypinie zaprezentowaliśmy tradycyjny warsztat piernikarski, a nasz korzenny pawilon odwiedziło kilkaset osób.

28. Targi Agra
28. Targi Agra
28. Targi Agra
28. Targi Agra
28. Targi Agra
28. Targi Agra
28. Targi Agra

Projekt "Jesienny Zawrót Głowy - pracownia dla dzieci i rodziców” to edukacyjno-rozwojowa inicjatywa toruńskich organizacji pozarządowych na rzecz wspierania rodziny, powołana z inicjatywy Pani Hanny Brzuszewicz z Toruńskiego Stowarzyszenie Aktywności Społecznej we współpracy z Fundacją Korzenie Kultury oraz Fundacją Watra. Ten filantropijny, w całości nieodpłatny projekt realizowany w terminie 16.08.2018-31.12.2018 r. w Toruniu, powstał na rzecz aktywizacji mieszkańców Torunia oraz powiatu toruńskiego, a jego unikalny koncept objął m.in.: połączenie potencjału lokalnych organizacji pozarządowych i jednostek biznesu, współpracę świata nauki oraz kultury, pracę na rzecz dzieci i ich rodziców, rozwój umiejętności wychowawczych, integrację społeczności lokalnych, a także działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Spotkanie nr 1: warsztaty piernikarskie

Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy(2)
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy(1)
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy(1)
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy(1)

Spotkanie nr 2: warsztaty stolarskie

Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy

Spotkanie nr 3: warsztaty filcowania

Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy

Spotkanie nr 4: warsztaty piernikarskie

Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy

Spotkanie nr 5: warsztaty plastyczne

Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy

Spotkanie nr 6: warsztaty lukrowania pierników

Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy(1)
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy
Jesienny Zawrót Głowy

Nazwa "Muzykofilia" zaczerpnięta jest z tytułu książki wybitnego angielskiego lekarza neurologa - Oliviera Sachsa, którego literatura badawcza jest wysoko ceniona przez krytykę, także w Polsce. Poprzez termin Muzykofilia rozumiemy apoteozę wszystkich fenomenów muzycznych/dźwiękowych oraz doniosłość muzyki w oddziaływaniu na mózg ludzki. Festiwal Muzykofilia. Edycja II: natura dźwięku odbył się w dniach 25.05.2018 i 26.05.2018 w toruńskim Centrum Kultury Dwór Artusa oraz w Centrum Sztuki Współczesnej “Znaki Czasu” w Toruniu. Dyrektorem artystycznym był Rafał Iwański, organizatorem Fundacja Korzenie Kultury. Festiwal współfinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń i Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 w Polsce.

Koncerty zaprezentowane w ramach festiwalu były materializacją konkretnej koncepcji artystycznej, eksplorującej na różny sposób współczesną muzykę instrumentalną oraz instrumenty akustyczne. Osią festiwalu była postać nestora polskiej awangardy, wybitnego tubisty - Zdzisława Piernika. Prócz Mistrza Piernika, swoją eksperymentalną twórczość zaprezentowali wybitni polscy instrumentaliści: Sławek Janicki (kontrabas), Wojciech Jachna (trąbka), Rafał Gorzycki (perkusja) oraz duet HATI (instrumenty perkusyjne). Drugiego dnia festiwalu odbył się Wykład Mistrzowski Zdzisława Piernika w Czytelni imienia Sömmeringów w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu. Prelekcja składała się z kilku części i była m.in. opowieścią o edukacji muzycznej na Kujawach, w Toruniu i Warszawie, anegdotą o podróżach muzycznych po świecie i współpracy z wybitnymi kompozytorami i muzykami, prezentacją możliwości tuby tradycyjnej i preparowanej (technika frullato, flażolety, glissanda, wielodźwięki i tzw. dźwięki czyszczące), sztuką recytacji fragmentów wierszy m.in. Zdzisława Herberta, Wisławy Szymborskiej i Adama Mickiewicza.


Muzykofilia II
Muzykofilia II(9)
Muzykofilia II
Muzykofilia II
Muzykofilia II
Muzykofilia II
Muzykofilia II
Muzykofilia II
Muzykofilia II
Muzykofilia II
Muzykofilia II
Muzykofilia II

"Piernikowy Dom Dziecka" to pierwszy projekt społeczno-kulturalny w historii naszej fundacji. Grant na jego realizację otrzymaliśmy w ramach prestiżowego, ogólnopolskiego konkursu "Tu mieszkam, tu zmieniam" Anno Domini 2017, organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. (obecnie Fundacja Santander). Nagroda dofinansowania pozwoliła w pełni zrealizować główny cel projektu - popularyzację liczącego niemal 700 lat - toruńskiego dziedzictwa piernikarskiego pośród wszystkich wychowanków, wychowawców oraz opiekunów z Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las" w Toruniu.

Dzięki donacji Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. udało się zorganizować spotkania szczególne, posiadające nie tylko walory edukacyjne, ale nade wszystko spotkania pełne ciepła, przedświątecznej radości i wzajemnej bliskości, których szczególnie potrzebują dzieci z Domu Dziecka. Nasze piernikowe warsztaty odbyły się w trzech oddziałach należących do toruńskiego Domu Dziecka: w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 przy ul. Sienkiewicza 12, w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 przy ul. Św. Józefa 107 oraz w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej nr 4 przy ul. Donimirskiego 4.


Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka(1)
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka(1)
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka
Piernikowy Dom Dziecka(1)
Tu mieszkam, tu zmieniam